Koosolek teisipäeval, 19. augustil algab kell 19 ning toimub ikka Kapsaste aias st Koidu 84 hoovis. Arutame jooksvaid küsimusi nt plakatikujundust, festivali särgi kujundust, lasteala ja kõike muud, mis on vastupandamatult oluline!

Jooksev info koosoleku ja festivali kohta Facebooki koosoleku-ürituse ja festivali korraldamise grupis.

Share Button

Planeeritav ala asub Luha ja Virmalise tänavate nurgal (Luha tänava lasteaia esine praegune haljasala). Planeeringumaterjalidega saab tutvuda ikka Tallinna planeeringute registris, kiire ülevaate saamiseks ka otselink planeeringu eskiisile ja seletuskirjale. Lisaks on võimalik planeeringu lähteseisukohtade ning eskiislahendusega tutvuda 5.-12. augustil Kesklinna valitsuses Nunne 18. Avalik arutelu toimub 13. augustil kell 14:00 sealsamas.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata olemasolevale sihtotstarbeta maale ehitusõigus ühe nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärgid ja linnaehituslikud ideed on järgmised: Planeeringuala paikneb kesklinnas väljakujunenud korterelamualal, kus kõik tehnovõrgud ja ühendusteed on olemaolevad. Eelpooltoodust lähtudes on otstarbekas krunt hoonestada andes võimaluse rajada siia korterelamu; sellega ei suurenda oluliselt piirkonna hoonestustihedust.

Planeeritud korteelamu ehitusala on kavandatud olemasoleva krundi keskosale juurdepääsuga Virmalise tänavalt piki planeeringuala idakülge. Planeeritav hoone on neljakorruseline ühe maaaluse korrusega, max kõrgusega maapinnast 15m. Ehitustöödel kasutatakse kvaliteetseid ehitusmaterjale. Ehitatav hoone peab oma arhitektuurse ilmega sulanduma piirkonna olemasolevasse hoonestusse ja olema seejuures kaasaegne.

Share Button

Juuni lõpus kehtestas linnavalitsus Toom-Kuninga tänava 30 ja 32 planeeringu. Kõigile Lastestaadioni sõpradele – planeeringuala jääb tänava juba hoonestatud poolele ning mitte staadioni alale. Kiire ülevaate planeeringust saab paar aastat tagasi planeeringunäituse jaoks koostatud planžetilt.

Kehtestatud planeeringu kõik dokumendid on üleval Tallinna planeeringute registris, otselink materjalidele on http://tpr.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=DP&MID=135212 (lingi avamiseks kasuta internet explorerit).

Share Button
partel

Foto: Siim Männik

Lubage tutvustada.
Nagu te ehk mäletate, otsisime kevadel tänavafestivalile uut peakorraldajat. Ja me leidsimegi ta üles! Saage tuttavaks Pärtel Soosaluga, kelle eestvedamisel toimub 6. ja 7. septembril järjekorras juba kaheksas Uue Maailma tänavafestival.

Mis sind motiveeris festivali peakorraldaja ametile kandideerima?
Kandideerimine oli esialgu täiesti spontaanne. Istusin reede õhtul kontoris, nägin enne tööpäeva lõppu kuulutust ning saatsin CV ära. Alles nädalavahetusel hakkasin asja peale pikemalt mõtlema. Olin selleks hetkeks juba mõnda aega ringi vaadanud, mida võiks mu Õpilasmaleva põhitöö kõrvalt veel teha. Lisaks selle olen suvel mõnda aega hõivatud ka Viljandi pärimusmuusika festivalil, kus tegelen telklaga, kuid energiat tundus veel üle olevat.

Loe lisaks

Share Button

Nagu tavaks, toimub igal aastal, alati paar kuud enne traditsioonilist Uue Maailma tänavafestivali traditsiooniline Uue Maailma seltsi üldkoosolek. Sel aastal toimub üldkoosolek kolmapäeval, 18. juunil kell 18:00 raamatukogus Kapsad (Koidu 84). Oodatud on kõik seltsi liikmed, aga ka lihtsalt kaasamõtlejad ja toetajad.

Koosoleku päevakord:
- Üldkoosoleku avamine, protokollija ja juhataja valimine
- Päevakorra kinnitamine
- 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (juhatus annab ülevaate viimasest tegevus- ja finantsaastast)
- Uue juhatuse valimine
- Seltsi põhikirja muutmine
- Seltsi 2014. aasta plaanide tutvustamine
- Muud küsimused

Loe lisaks

Share Button

Pinksiklubil sai valmis kaart Tallinnas asuvate pinksilaudadega, võimalik on kaarti lugeda nii eesti, kui inglise keeles. Kes varem ei teadnud, siis Uues Maailmas on pinksilaudu lausa kaks – Koidu 84 kõrval ning Koidu pargis. Ilmselgelt oleme eriti pinksisõbralik asum!

Screen Shot 2014-06-10 at 15.27.19

Share Button

Järjekorras kolmas koosolek. Saame jälle kokku ja arutame, kes vahepeal midagi teinud või mõelnud on, millega on kiire ning kuhu oleks veel korraldjaid tarvis.

See on selline koosolek, kuhu on oodatud ka need, kes varem ühelgi käinud ei ole või/ja kes täpselt veel ei tea, millega kaasa lüüa tahaksite. Küll me mõtleme koos välja :)

Ilusa ilma korral toimub koosolek Koidu 84 hoovis, vihmaga kohvikus Kohalik

Share Button

Jeesus
armastab meid kõiki
sest see müüb

Veiko Märka uue luulekogu “Kuidas seletada Piiblit surnud Jumalale” Tallinna esitlus toimub lemmikraamatukogus Kapsasad (Koidu 84) reedel, 30. juunil algusega kell 15:00.
Hea ilma korral hoovis.

Share Button

Tegemist on kindlasti ühe aasta parima koosolekuga, kuhu on osalema oodatud kõik tänavafestivali korraldamises kaasa lüüa soovijad. Koosolek toimub Koidu 84, raamatukogus Kapsad (ilusa ilma korral selle hoovis) ja algab kell 18:00.

Koosoleku esmane esmärk on lihtsalt omavahel esimest korda kokku ja tuttavaks saada, et mõnusas õhkkonnas arutada, mis sügisesel festivalil toimuda võiks. Kõik toimub väga vabas õhkkonnas, kus ühtegi ideed ei peeta liiga hullumeelseks ning kehtib reegel, et kes mõtte välja käib, see selle ka ära teeb!

Koosolekut veab vastvalitud festivali peakorraldaja Pärtel. Ära maga maha võimalust temaga tuttavaks saada!

Share Button

Parem hilja, kui mitte kunagi! Kellel on veel aias äraviskamist ootavat kevadprügi, siis see konteiner on just sellise prügi jaoks mõeldud. Konteiner jääb Koidu 84 kõrvale neljapäevani. Üks veidi väiksem konteiner, mis ka kevadprahi kogumiseks mõeldud, ootab täitmist Lastestaadionil.

Konteinerite eest suur aitähh Kesklinnavalitsusele! Kevadprügi konteiner

Share Button