2015. aasta tänavafestival kogub hoogu täitel tuuridel! Kui tahad samuti festivali toimumisse panustada, siis anna oma toetus ühisrahastusportaalis Hooandja www.hooandja.ee. Samuti on oodatud kõik muud mõtted ja teod, neist anna märku festivali peakorraldajale Raido Jaan Reile raido@uusmaailm.ee.

Kui tahad teada, mis 2015. aastal juba plaanis on, siis piilu Tänavafestivali kodulehele www.tanavafestival.ee Tasapisi vormub seal juba selleaastane kava, kus kindel koht on lastel, noortel ja koertel. Kodulehel saad märku anda näiteks ka sellest, kui tahad oma koduhoovis avada kohvikut või plaanid osaleda kohalikul kirbukal.

Ehk mis muud, kui Hooandjasse toetama ja meeled festivaliks valmis!

Share Button

Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus annavad teada:

Lugupeetud kinnistuomanikud!

Seoses vegetatsiooniperioodi kõrghooajaga on aktuaalne linna heakord ja eriti ohutuse tagamine jalgratta – ja kõnniteedel.

Tallinna Linnavolikogu 22.juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorraeeskiri“ § 5 lg 1 p 5 kohaselt on kinnistu ja ehitise omaniku kohustuseks korraldada selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 662 lg 1 võib heakorra eeskirja rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Palume vajadusel lõigata kinnistu piiridest väljapoole kasvavate puude ja põõsaste oksad, mis takistavad jalakäijate või sõidukite ohutut liiklemist või varjavad ristmikel nähtavust.

Share Button

Sellel aastal toimub Uue Maailma Tänavafestival 5.-6. septembril. Kahepäevane üritus kutsub kokku asumi elanikud ja sõbrad, et koos aega veeta, muuta kogukonna tunnet tugevamaks, kuulata head muusikat ja nautida autovabasid tänavaid. Lisaks kontserditele toimuvad populaarseks muutunud tänavaturg, spordiüritused ja kodukohvikud.

Uue Maailma Tänavafestivali projekti veab Raido Jaan Rei, kes on olnud festivaliga seotud ka varasemalt korraldades eelmisel aastal tänavaturgu.

Festivali ajaplaanist. Juuni kuust tegeleme programmiga. Kui Sina soovid üritusele õlga alla panna toetajana, koostööpartnerina või meeskonnaliikmena, siis võta julgelt ühendust e-posti või telefoni teel.

Alates juuli kuust on võimalik hakata registreerima oma kodukohvikuid ja kauplemissoove.
Sellel aastal on meil mitmeid uuendusi. Nimelt on tänavafestivalil oma facebooki leht ( https://www.facebook.com/tanavafestival ), kus saab toimuval silma peal hoida ja juuli kuus saab valmis ka kodulehekülg. Hoia ennast meie tegevusega kursis, sest üllatusi jagub veelgi!
Parimat,

Raido Jaan Rei

info@tanavafestival.ee

59195555

Share Button

“Üldkoosolek” tuleb taas!

11. juunil kell 18 Koidu 84 aias leiab aset järjekordne üritus populaarsest sarjast “Uue Maailma seltsi üldkoosolek”. Kohal on resident-punktid Majandusaasta Aruande Kinnitamine ja Juhatuse Liikmete Volituste Pikendamine. Regulaarsete külalisesinejatena astuvad üles Muud Küsimused ning Maksa Liikmemaks.
Ametlik kutse

– Uue Maailma seltsi üldkoosolek
– 11. juunl kell 18 Koidu 84 (Kapsad) hoovis
– Päevakorras: majandusaasta aruande kinnitamine; juhatuse liikmete volituste pikendamine; kohapeal tõstetud küsimused.

Share Button

Planeerimisseaduse § 18 lg 5 kohaselt teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet Uue Maailma seltsi, et Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 25.05-8.06.2015 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2015 korraldusega nr 440-k vastuvõetud  Planeedi tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Planeedi tn 9 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.  Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel korraldab kohalik omavalitsus avaliku arutelu kuue nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu toimumise aja ja koha teatab kohalik omavalitsus ajalehtedes Postimees, Pealinn ja Kesklinna Sõnumid vähemalt üks nädal enne arutelu toimumist. Ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teatatakse arutelu aeg kirja teel. Täiendav info avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

Share Button

Linnaplaneerimise amet annab teada, et 20. märtsil (reedel) alustatakse Tallinna planeeringute registri uue tarkvara kasutuselevõtmisega seotud tegevustega, millest johtuvalt ei ole ajavahemikul 20.-22. märts register kasutajatele ajutiselt kättesaadav. Täpsemalt on võimalik uue registri võimaluste kohta infot saada uue registri kasutajatele suunatud avalikul infopäeval, mis toimub Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) istungite saalis 31. märtsil 2015 kell 15:00-17:00.

Palume registri kasutajatel oma tegevustes planeeritud katkestusega arvestada ning mitte kavandada selleks ajaks registri andmete esitamist, muutmist ega vaatamist, kuna antud ajavahemikul ei pruugi vastavad tegevused olla võimalikud.

Tallinna planeeringute register on kasutajatele taas kättesaadav alates 23. märtsist 2015 (esmaspäevast).

Järgnevalt on toodud olulisemad muutused, mis puudutavad registri kättesaadavust pärast 23. märtsi:

  • pärast üleminekut on uue registri tarkvara kättesaadav aadressil https://tpr.tallinn.ee. Ka vana registri http://tpr.tallinn.ee lingiga suunatakse kasutaja uude registrisse;
  • uues registris on kättesaadavad olemasolevate detail- ja üldplaneeringute andmed (ka menetluse omad), mida edaspidi uues tarkvaras hallatakse;
  • uude registrisse toimub sisselogimine läbi eesti.ee keskkonna id-kaardi, mobiil-id või pangalingi kaudu (vana registri kasutajanimed ja paroolid seal ei toimi). Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse klient rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerija) tegutseda.Täpsemalt siit https://www.eesti.ee/est/ teemad/riigiportaali_abi/e_ teenused
  • projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte menetletakse edasi vanas registri tarkvaras, kust on eemaldatud planeeringute osa. Vana registri tarkvara kahandatud versiooni uueks aadressiks saab http://ehitus.tallinn.ee. Viited projekteerimistingimustele ja ehitusprojektidele on kättesaadavad ka uue registri tarkvara avalehelt. Projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte menetletakse vanas tarkvaras kuni riikliku ehitisregistri vastava funktsionaalsuse valmimiseni;
  • registri vanas tarkvaras (http://ehitus.tallinn.ee) toimivad varasemalt kasutusel olnud kasutajanimed ja paroolid.

Küsimuste korral palume pöörduda tprtugi@tallinnlv.ee.

Share Button
vannis_potiga

Pildil must ja mahe khaki tooni särk Foto: Merilin Mandel

Hinnasula on nüüd ka Uues Maailmas ehk möödunud Tänavafestivali särke saab tänasest soetada hinnaga viis eurot tükk. Särke on nii meeste, naiste kui laste mõõtudele. Täiskasvanud saavad valida kollase, musta, türkiissinise (eriti ilus) ning maheda khaki tooni särgi vahel, laste särkide värvivalik piirdub valgega. Meeste suurustest on alles eelkõige L, XL ja XXL kuid ka mõned M särgid. Naiste valik on eriti lai – XSist XLini. Lastele on särke kolmes suuruses, vanusele 7-8, 9-11, ja 12-14 aastat.

Klõpsisime särkidest ka mõned pildid.
Särgihuvist anna teada aadressil kontakt@uusmaailm.ee.

Kesklinna piires toome ostu ise kohale ka.

Share Button

Kolmapäeval, 28. jaanuaril algusega kell 18:00 toimub Kapsastes (Koidu 84) Uue Maailma seltsi üldkoosolek. Üldkoosoleku pidamiseks on kohe palju häid põhjuseid, sest lisaks uue juhatuse valmisele (mis nagunii nõuab üldkoosolekut) on aeg paras selleks, et hakata mõtteid mõlgutama 2015. aasta Tänavafestivalist.

Koosoleku päevakord:
– Uue juhatuse valimine
– Raamatukogu Kapsad. Kuidas edasi?
– 2015. aasta Tänavafestival
– Muud küsimused. Nt kuidas realiseerida möödunud festivalist järele jäänud särke?

Täpsustuseks teemade osas veel, et päevakorrapunkti Kapsad all on plaanis arutada Kapsaste üsna vaikseks jäänud tegevuse üle – kes oleksid huvitatud seda edasi vedama? Samalaadne arutelu tuleb ilmselt ka järgmise päevakorrapunkti Tänavafestival teemadel. Vanadel vedajatel on kumm tühi ja kodus väiksed lapsed, kuid kas on teatepulka kellelegi edasi anda?

Kui tunned, et sul on neil teemadel tahtmist kaasa rääkida, siis tule koosolekule! Kohale tulla võid muidugi niisama ka ja tõstatada nt muid küsimusi.

Kohtumiseni!

 

Share Button

Oluline: force majeur lükkas koosoleku jaanuari. Kui kuupäev paigas, hüüame koosoleku jälle välja.

Jälle kutsume kõiki seltsihuvilisi üldkoosolekule! Seekord neljapäeva, 11. detsembri õhtul kell 18:00. Kohaks ikka raamatukogu Kapsad.

Seekord on koosoleku päevakorras:
– Uue juhatuse valimine
– Muud küsimused

Kui kellelgi peaks olema mõni konkreetsem muu küsimus, võiks sellest juba varem märku anda aadressil kaku@uusmaailm.ee.

Kohtumiseni juba kahe nädala pärast!

Share Button

Ühiskaart on Külliki nimele ja autovõti ühe vanemat sorti Volkswageni oma – hea meelega tagastaks mõlemad omanikele. Kui tundsid emmas-kummas esemes ära midagi sulle kuuluvat, siis anna endast märku aadressil kontakt at uusmaailm.ee!

Share Button