KAPSAD

16. mail 2009. aastal avati Uue Maailma Seltsi ja Eesti Kirjanike Liidu koostööst sündinud omaalgatuslik raamatukogu Kapsad – soovitatud raamatud, kus leiduv raamatute valik on otsast otsani subjektiivne. Väike raamatutuba asub kirjanike liidu majas ehk Uues Maailma kirjanike majas Koidu 84 aadresil.

Lemmikraamatukogu Kapsad võiks olla mõnus koht, kuhu saab tulla raamatuid lugema ja sirvima. Oleme palunud erinevatel oma ala asjatundjatel ja ilukirjanduse sõpradel koostada valik raamatutest, mis neile olulised. Iga soovitaja saab oma riiulivahe, mida ta siis vastavalt oma maitsele täidab.

Esialgu on suurem osa raamatutest ka nende samade soovitajate enda omad. Meie võimalused ja valikud määrab ära ruumi suurus. Ruum on väike, nii et kõik, mis siin on, peab olema seda väärt. Oma raamatuid on siia toonud näiteks Karl-Martin Sinijärv, Veikko Õunpuu, Andrei Hvostov, Toomas Trapido, Peeter Vihma, Anders Härm, Ardo-Jako Olev jpt.

Lisaks raamatukogu rolli täitmisele on Kapsad veidi ka nagu kohalik kultuurimaja – siin toimub mitmeid üritusi:

Kapsaste heategevuskontserdid – heategevuskontserdid on raamatukogus Kapsad toimuv üritus, mis leiab aset igakuiselt. Kontsertide eesmärk on koguda raha raamatukogu Kapsad ülalpidamiseks. Esinejateks tulevad kõik, kes selleks soovi avaldavad. Juba korraldatud kontsertide näitel võib väita, et esinejad varieeruvad väikestest lastest oma ala professionaalideni. Kapsaste kontserdi õhkkond on sõbralik ning avatud.

Raamatu- ja plaadiesitlused, kirjandusõhtud – seltsi korraldatud üritustest levis informatsioon Kapsastest kui väga sobivast ruumist erinevate kultuuriürituste tarbeks. Lisaks sellele, et Koidu 84 resideerivate kirjanike teosed on tulnud esitusele Kapsaste raamatukogus, on nüüdseks ruum tõmmanud ligi ka paljusid korraldajaid väljaspool Uue Maailma seltsi tuumikgruppi, seltsi liikmeid ning samas majas elavaid kirjanikke. Selts kavatseb jätkata ruumi jagamist taoliste ürituste tarbeks ning toetada omapoolse korraldusliku abiga nimetatud üritusi. Kapsastes on juba oma teoseid esitlenud näiteks Peeter Sauter, Olvari Ruitlane, Mihkel Kaevats, Kristiina Ehin, Mari Tammar, Andrei Hvostov, Indrek Koff ja Marion Undusk jne.

Filmiõhtud – sarnaselt kirjandusõhtutega on plaanis jätkata filmiõhtutega. Kaks korda kuus toimuvad Kapsastes filmiõhtud, mis on seltsi kogemuses teiseks väga atraktiivseks ürituseks lisaks seltsiliikmetele ka inimestele väljastpoolt seltsi. Eeskätt on korraldatud eesti filmitegijate autoriõhtud (nii uudisfilmide kui juba vanemate linateoste puhul). Filmi vaatamisele eelneb tavapäraselt lühike autorite/ filmi esitlejate lühike sissejuhatus ning järgneb filmi analüüs ja arutelu ning võimalus tegijatega vestelda ning neilt küsimusi küsida.

Näitused – kuna raamatukogu Kapsad on mõjunud mitmele kunstnikule inspireeriva paigana, siis on siin kureeritud mitmeid kunstiprojekte (sh Kyyliku, Lilli-Krõõt-Repnau, Nele Raat’i, Jimbino Vegani projektid, EKA üliõpilaste).

Vestlusringid kohaliku arengu hüvanguks – lisaks sellele, et selts peab oma korrapäraseid koosolekuid Kapsaste ruumides, on plaanis korraldada avalikke arutelusid kohalike probleemide üle.

Share Button