Koidu 61/Luha 2

Koidu 61/Luha 2 (vaata pilti google streetwiewst) planeering algatati 2014. aastal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu muuta 90% elamumaaks ning 10% ärimaaks ning määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus täiendava hoonemahu, äripinna ja ühe korteri rajamiseks. Olemasoleva korterelamu külge kavandatakse 62m2 ehitusaluse pinnaga uus hoonemaht, kuhu planeeritakse soklikorrusele ja 1. korrusele kohvik või äripind piirkonna elanike teenindamiseks ja teisele korrusele 1 korter. Korrastatud hästitajutava tänavaseina kujundamiseks on hoonestusala tänavapoolne piir määratud krundi Koidu tänavapoolse piirini, samale sirgele Koidu tänava ääres olemasolevate hoonetega. Täiendav hoonemaht on kavandatud olemasoleva hoone külge, Koidu ja Luha tänavate ristumiskoha suunas – praegu seal olev roheala väheneb, kuid ei kao täielikult.

Planeeringujoonis ja seletuskiri 7.9.2014 seisuga.

Ametliku dokumentatsiooni leiab Tallinna planeeringute registrist

Share Button