SELTS

Uue Maailma selts on 2007. aastal samanimelise asumi elanike poolt ellu kutsutud ühendus. Seltsi tegutsemise eesmärk on kohalike elanike kokku toomine selleks, et üheskoos paremini oma piirkonna eluolus ning arengus kaasa rääkida. Oluliseks peame ühiste ürituste ning ettevõtmiste korraldamist, mis piirkonna elanikud omavahel paremini tuttavaks teeb – kergem on ühiseid teemasid leida ning nendega tegeleda siis, kui omavahel juba natuke tuntakse. Lisaks ürituste korraldamisele teised tegevused, mille eesmärgiks on kohaliku elu kaardistada, välja selgitada probleemkohti, elanikke informeerida, kaasata ja võimustada.

Kohalike elanike võimalus kaasa rääkida nende igapäevast eluolu puudutavates küsimustes – see ongi seltsi alusväärtus.

 

Kes seal seltsis on?
Uue Maailma seltsi kuuluvad need, kes on liikmeks astumiseks soovi avaldanud. Seltsi liikmeks olemiseks ei pea ilmtingimata elama siin kandis, oluline on, et jagaksid samu eesmärke ja ellusuhtumist. Liikmelisus ei sea mingeid piiranguid või kohustusi seltsi tegemistes osalemiseks, kuid liikmeks olemine annab võimaluse näidata, et toetad sedalaadi ettevõtmist.

Liikmeks saab astuda täites avalduse ning tasudes igaaastase liikmemaksu.

 

Kuidas selts tegutseb?
Uue Maailma selts on registreeritud mittetulundusühinguna ja nii on selle formaalne ülesehitus ühele MTÜle kohane: seltsi tuumikuks on tema liikmed, kes igaaastasel üldkoosolekul valivad seltsi juhatuse. Seltsi tegevust reguleerib põhikiri ning samuti MTÜde eetilise käitumise põhimõtted.

Igapäevaselt toimib selts põhimõttel, et igaüks, kes midagi ette võtta soovib, seda ka teeb. Kellele on südamelähedased transpordiküsimused saab nendega tegeleda ning kes tahab korraldada tänavaturgu, võib kohe pihta hakata.

 

Miks astuda seltsi liikmeks?
Kontserdid, kohalik raadio ja tänava-festivalid on väga mõnusad ja sulle meeldib neist osa saada, aga kas selleks peab siis liige olema? Ilmselt ei lõpeta selts tegevust, kui just sina liikmeks ei astu. Ega ühe kodaniku häälega valimisi võideta. Ega kaotata.
Oluline pole see, kui paljud inimesed mingile paberile allkirja annavad. Aga meile on väga oluline see, kui paljud inimesed tunnevad Uue Maailma seltsist rääkides, et see on minu selts, mis teeb neid asju, mis minule korda lähevad.
Seltsi pidamisel on ka praktiline külg. Uue Maailma selts hoiab töökorras raamatukogu Kapsad, Koidu 84 keldris. Korraldame seal raamatuesitlusi, kontserte, filmiõhtuid. Veame ühisüritusi Kapsaaias ja Uue Maailma aias, teeme kohalikku raadiot. Suhtleme linnaga, et lapsed saaksid kiikuda ja pargis saaks pingil istuda. Osa sellest rahast tuleb läbi seltsi juhitavate projektide – näiteks piirkonna visiooni koostamiseks. Aga kui see on meie kodukant ja meie soovid ja meie tegemised, siis peaksime ju ise ka rahaliselt panustama, mitte vaatama alati riigi või linna poole. Liikmemaks ei ole suur: 10 eurot aastas täiskasvanule, pensionäridele ja õpilastele 5 eurot. Raha on seltsi jaoks oluline, aga kaugeltki mitte nii oluline kui sina.

Astu liikmeks ja tee Uue Maailma seltsist oma selts!

UM_kultuur_veeb-500x100
Seltsi saamislugu
Uue Maailma Seltsi loomise mõte sai alguse 2006. aasta suvel. Paarikümne aktiivse kohaliku algatusel jõuti 13.oktoobrilril 2006 mittetulundusühingu asutamiseni – eesmärgiks (lühidalt) on muuta kodukant mõnusaks elukeskkonnaks ning kaitsta seda üheülbastumise ja anonüümseks muutumise eest. Uuest Maailmast võiks saada oma näoga agul, kus on põnev ja turvaline elada. Tehnika, Pärnu mnt., Suur-Ameerika ja Endla vahel asuvat ala on Uueks Maailmaks kutsutud juba siinse asustuse tekkimise ajast 20.sajandi alguses. Uus Maailm on meie kodukant – kõik see, mis jääb majauksest väljaspoole – tänavad, haljasalad, avalikud hooned jne. Meil peab olema võimalus ise öelda, milliseks kujuneb meie naabruskond, ise seda muuta ja parandada. Me tahame edendada kohalikku elu arvestades siinset ajalugu ja arhitektuuri, soovime elustada ja ausse tõsta miljööväärtusliku piirkonna põhimõtteid ning elada keskkonnasäästlikult ja hästi. Uue Maailma Selts koondab uusmaailmlasi ja siinseid korteriühistuid ning on sedamoodi tervet piirkonna esindaja ja huvide kaitsja.

 

Share Button