uusmaailm

Tehnika tänav 91 detailplaneering on saanud nii kaugele, et linn ja arendaja on omavahel jõudnud lahenduses kokkuleppele ning selle avalikuks väljapanekuks ning aruteluks sobivaks vormistanud. Planeeringudokumendid on kättesaadavad juba praegu Linnaplaneerimise ameti infosüsteemis (otselink menetlusele), linnavalitsuses ning linnaosavalitsuses on paberitega võimalik tutvuda 8-22. juuni. Avalik arutelu peaks toimuma millalgi peale väljapaneku lõppu. Jooksvalt on kõigil võimalik esitada kommentaare ja vastuväiteid.

Olulisemad planeeringudokumendid oleme lihtsama ligipääsetavuse nimel üles pannud ka meie kodulehele. Lehelt leiad põhijoonise ning vaate Tehnika tänava poolt ning planeeritud ala ruumilise arengu eesmärgid.

Lisaks väljavõte ruumilise arengu eesmärkidest:

Tehnika tn 91 kinnistu paikneb Tallinnas Kesklinnas Väike-Ameerika tn, Koidu tn, Saturni tn ja Tehnika tn vahelises kvartalis, vahetult Tehnika tn ääres. Hoonestusala ja hoone paiknemise asukoha määramisel on lähtutud teemaplaneeringust „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ esitatud hoonestusala ja ehitusjoone ettepanekust. Ette on nähtud lahtine hoonestusviis  Kavandatud hoone on ette nähtud planeeritava krundi Tehnika tänava poolsele alale, pikem külg paralleelsel Detailplaneeringus on määratud hoonestamata 100% elamumaa sihtotstarbega Tehnika tn 91 maaüksusele suurusega 699 m2 (planeeringus krunt pos nr 1) ehitusõigus kuni 3* maa pealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega kuni 5 korteriga elamu püstitamiseks. (Hoonele on kavandatud 2 põhikorrust ja arhitektuurselt liigendatud 3. korrus, st 3. korrus peab olema viilkatusega katusekorrus või ülejäänud kor-ruste suhtes tagasiastega Tehnika tn poolses ja miljööala tuumala poolses osas.) Hoone suurim lubatud hoonealune pindala: maapealne 196 m2 / maa-alune 196 m2 , hoone lubatud suurim maapealne suletud brutopind: 530 m2 / maa-alune brutopind 196 m2 , lubatud suurim hoonealune pind 196 m2 moodustab 28% Tehnika tn 91 krundi pindalast. . Tehnika tn 91 krundi kavandatud hoonestustihedus on 0,76 . Maksimaalne lubatud korterite arv on 5, millest vähemalt 2 korterit on ette nähtud kolme või enamatoalised.

 

Share Button

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>