TOETA SELTSI

Toetused on seltsile olulised muutmaks selle tegevust kestlikumaks. Isegi, kui töö saab tehtud vabatahtlikkuse korras, siis kaasnevad ettevõtmistega ikkagi mitut sorti otsesed kulud – näiteks on vaja trükkida plakateid, tellida mulda või osta seemneid. Just toetustest me suures osas sellised kulud katamegi.

Seltsi saab toetada kas niisama või siis astudes meie liikmeks. Igal juhul aga tasub meeles pidada märkida toetuse juurde ka oma isikukood – kuna Uue Maailma Selts kuulub tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja, saab meile annetatud tulult maksu järgmise aasta alguses tagasi.

Uue Maailma Seltsi liikmeks saavad astuda kõik soovijad, kellele meie tegevus meeltmööda on ning eesmärgid sümpaatsed tunduvad. Liikmeks astumiseks on tarvis täita avaldus ning seejärel tasuda aastane liikmemaks. Ja oledki liige!

Liikmemaksude maksmisel on kõigil liikmetel vabad käed, siiski on minimaalseteks suurusteks kokku lepitud:

Õpilane/pensionär – 5 eur/aasta
Füüsiline isik – 10 eur/aasta
Juriidiline isik – 50 eur/aasta

Saaja: Uue Maailma Selts MTÜ
Arveldusarve number: LHV EE977700771002170636

Alati võib maksta rohkem ja mitte ainult kord aastas. Annetada võib ka kinnisvara ja muud, mida seltsil võiks tegevuse edendamiseks vaja minna. Kõik liikmeks soovijad arvatakse ka koheselt seltsi meililisti liikmeks.

 

Annetused Uue Maailma Seltsile
Uue Maailma Selts on mittetulundusühing, mis tegutseb Tallinnas, Uue Maailma linnajao muutmisega mõttestatud ja põnevaks paigaks. Meie tegevusi ja erinevaid projekte on rahastanud Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond, KÜSK, Tallinna linna erinevad asutused, Eesti Kultuurkapital ja seltsi liikmed ise.

Seltsi jaoks liikmete arv oluline ka seetõttu, et mida rohkem on meil liikmeid, seda rohkem on ka erinevaid arvamusi. Ja nendest kokku vormub just selline Uus Maailm, kus me kõik elada tahame. Liikmemaks aitab vältida ka mitteaktiivsete liikmete tekkimist ja näitab, et kõik, kes seltsiga liitunud on, ka tõesti hoolivad selle tegevusest ja edasisest käekäigust.

MTÜ Uue Maailma Selts on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste ja sihtasutuste nimekirja. Sellest tulenevalt on meile tehtud annetused tulumaksu vabad teatud piirmäärade ulatuses. Lähmalt saab piirmääradest lugeda siit. Kõik annetused Seltsile on palavalt oodatud!

Share Button