UUE MAAILMA VISIOON

Mitu mänguväljakut võiks kodu ümber olla? Kuidas jagada maad autoteede ja aedade vahel? Kuhu panna pingid? Kui kiiresti ja mis suunas võiksid sõita autod? Kas Lastestaadion tuleb maju täis ehitada?

Vastuste leidmine meie esmast ümbrust puudutavatele küsimustele on rahuldustpakkuvaks ja põnevaks eluks ääretult tähtsad. Ilmselt paljudel on ettepanekuid ühe või teise asja korraldamiseks, kuid valdaval enamusel juhtudest need otsustajateni ei jõua. Võimalik, et tihti tundub “lihtsam” mujale kolida või “paratamatusega” leppida kui ümbrust muutma hakata. Kuid ehk on siiski võimalik, et elanikud ise saavad otsustada mis ja kuidas?

Katsetamaks, kas ja kuidas saaksime ise teha paremini otsuseid oma elukeskkonna kohta, ongi alguse saanud Uue Maailma Visiooniprojekt. Selle raames ei ole eesmärgiks jõuda veel väga selge plaanini, kuidas meie asum tulevikus toimima ja välja nägema peaks. Eelkõige arutatakse ja mõteldakse selle käigus ühiselt, millised võiksid olla lähteseisukohad, millele toetudes edaspidi võiksid siin toimetada nii linn, arendajad kui ka kohalikud elanikud.

Uue Maailma visioon valmib 1 aasta jooksul kohalike elanike, oma ala ekspertide ja linna koostöös. Hakatuseks kogume infot ja kaardistame probleeme, et saada ülevaade sellest, kuidas me oma asumit kasutame: liigume, poodleme, aega veedame jne.

Visiooni koostamiseks on fookus suunatud kolmele teemale: ruumiline areng, liikuvus ja sotsiaalne infra.

Esimase maitse kätte saamiseks:
– Loe Visiooni Manifesti!
– Tutvu kevadel kogutud visiooniküsimustike analüüsiga – kuidas kohalikud näevad oma kodukanti? Mis puudu ja mis üle?
– Kuula järgi mille üle Mihhail Korb, Daniel Vaarik, Mari Jüssi ning Madle Lippus arutlesid Festivaliraadios vestlussaates “Uue Maailma asumi areng ja visioon”

Kõik visiooni puudutavad dokumendid on koos ja kergelt leitavad kodulehel Visiooni kaustas.

Visiooni loomisel kaasa löömiseks astu läbi Kapsastest või jaga mõtteid kirjutades aadressile visioon@uusmaailm.ee. Ja jägi uudiseid kodulehel ja Facebookis.

Uue Maailma visiooni loomist rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

kysk_uus

Share Button